E HE KO FUNAFUTI KAE KO TE LAUMUA

(Faifeau Dr. Kitiona Tausi)

E pela mo taku fakaaliatuga mai i luga nei me i tino Nanumaga ko silia atu mo te afa o tena fuainumela i tino ko ‘noho i te laumua, Funafuti. E iai ne mafaufauga e fai pela me i tino ko fia au’mi o noho i Funafuti on me ko oko loa i te gali o te fenua tenei. Kaati e he tonu a te mafaufauga tenei, kae ko te tonuga, a tino Nanumaga e he u’mai ki Funafuti kse ko lstou e au’mai kit e laumua. A tino Nanumaga e he fia au’mai kae ko u’mai mo pogai taaua e lua. E tahi, ona ko te halaga o ne galuega, me e heai ne avanoaga penei i Nanumaga, kae konei a avanoaga mo galuega e uke i te laumua. Ona ko te olaga o tatou i aho nei ko ola loa tatou ki tupe, ‘togi a akoga a a tamaliki, ‘togi a te iti, ‘togi a te kalasini, ‘togi a mo suka, mo kofe mo lauti, ‘togi o gatu mo lafoga tupe ki tefenua e pela hoki te ekalesia mo fakapotopotoga. Ne a nei a alaga-tpe e mafai o maua ne tatou i Nanumaga e pela hoki mo nihi fenua i tua o te laumua.

I aho ua, e iai ne tupe a kaaiga e maua mai I fanau kauvaka a latou, mai I olotou kaaiga e ga’lue i Banaba mo Nauru kae maise mai I te po. Nei a mea kona ko heai, kae ko lavea fua ne tatou a te manuia I luga I fenua I tino ga’lue I teKaupule e pela hoki loam o Kaupule, gata loa I kona, kae ko te taulahiga o tefneua, e heai loa, na fua ko te faka’na ki olotou tino ga’lue I te laumua.

Te ihi pogai, ko tino ma’tua ko puke mai n olotou fanau kola ko ga’lue i te laumua me ko heai ne tino e tauhi i a latou. E tahi o ata e tau’mata tatou ki ei ko te lomatua tenei ko Tuitui Liai, kae e he koi a ake, kae e tokouke ake hoki nihi toeina mo loma’tua e penei mo Tuitui. I te lomiga muamua tenei, ka faka’logo tatou ki tala mai i te lomatua tenei ko Tuitui e uiga mo tena olaga.

local 0 issue 18
Te maatua ko Tuitui Liai I Funafuti nei

Ka katoa te 80 tauhaga o Tuitui I te mahina o Oketopa 2018. Koi a he tamaliki a te tauavaga ko Liai mo Vaipuna. A latou e 13 te lotou taufanauga e penei: Peni, Alapati, Lepeka, Siamanono ( mate koi foliki), Matatuhi (mate koi foliki), Tuitui, Nameli, Puatalo, Siamanono, Puleisili, Setema, Mataio mo Palae. I muna a Tuitui, “e ui eiloa a matou e tokouke kae ko te motou olaga e ‘lei eiloa me ia latou e ‘lei me ia Setema e faifaiva, kae ko Mataio e fai kaleve. Ko Alapati ne to kit e akoga fanatu loa o galue I Nauru e pela hoki Puleisili ne to atu ki Bikenibeu, galue atu hoki.”

Ke oko mai kit e taimi nei, e tokofa latou konei koi ola, koi a Tuitui, ko Setema tena i Fiiti, ko Mataio tenei I Funafuti mo Pale tena I Nanumaga. Latou ne ola fia’fia te lotou taufanauga mo olotou maatua.

Ne toe tala mai ne Tuitui me i olotou maatua ko laua loa ko ma’lohi ki te lotu kae e akoako hoki latou ke ma’lohi ki lotu, I ana muna hoki, koi a e heki fia hau loa ki te laumua nei, kae ona loa ko heai he tino e tauhi i te ia, tela ne aumai ei a ia ne tena tama ko Fonomaluga mo tena avaga ko Vaesiki ke tauhi ne laua a ia. Ko tona loto loa a ia e fia noho ki i Nanumaga.

Ko Vaesiki mo tena avaga ne au’mai hoki o hala galuega i te laumua nei.

KO SUI O TE FENUA KI TE FALE PALAMENE

‘Malu Otinielu Tauteleimalae Tausi mo tena faletua, Mee O. Tausi

(Faifeau Dr. Kitiona Tausi)

Mo te ola o te Palamene mai i te 2015 ki te 2019, a sui filifilia o te fenua Nanumaga ki loto i te Palamene ko tena ‘malu Otinielu Tauteleimalae Tausi mo tena ‘malu Monise Laafai. A laua konei nr fakafai’tala ne ku e uiga loa mo la olaga tupu ake kae konei nai tala kola ne maua atu i a laua konei.

  1. ‘Malu Otinielu Tauteleimale Tausi

Ko ia ne kamata ana akoga i Nanumaga i te akoga a te lotu tela tena igoa ko Tusipa i te 1955-1956. Ne toe fakamahiki a tena akoga ki te akoga ‘palagi io me ko te akoga a te maaloo i Nanumaga tela ko te ‘Tekaviki’ kae ko Nofoala i ei a te faiakoga i kona. Ko te tauhaga 1962, ne to i ei a ia ki te Akoga Lasaga Lua a te Kolone o Kilipati mo Elise, tela ko te King George V and Ellaine Bernacchi School (KGV & EBS). Ko ia ne ‘to tahi mo Enoka Isopo, Nafiata Faaalo mo Salaneta Kalepou. Mai mua i a latou ko Kaburoro Tanielu, Siuila Kalofia mo Falesa Pitoi. Ne oti ana akoga i Bikenibeu i te Vasega 5 i te fakaotiga o tauhaga 1966.

Ko Kaburoro, Enoka, Salaneta mo Falesa ko oti ne malolo atu mai i te olaga nei. Ko latou koi ola nei ko Nafiata tena i Scotland i Peletania mo Siuila tena i Niusila.

Ne oti ana akoga i te KGV i te fakaotiga o te 1966 kae ko te po 12 Tesema, ne maua a tena avanaoga o gakue faka-pulisimani i Tarawa. Ko ia ne ulu atu kae ko oti a te 3 mahina o te koosi pulisimani tela e 6 mahina a te leva. Ko ia ne ulu atu kae ko iai i te koosi tena ko fanau Tuvalu konei, Pepeuga Vaelei (Nanumea), Vaenoa Nikotema (Nui), ko Ale ko puli a tena fakaotiga mo Tetau tela he taa Niutao, kae ko leva ne fakatea. Te aofaki katoa o latou i te koosi he 25.

Ne kamata a ia i te galuega faka-pulisimani i te otiga o te lotou akoakoga, kae ne to a ia ki he vaega fou o te Matagaluega Pulisiamani tela ne fakatuu i te taimi tena tela ko te vaega tela e galue ki luga i galuega hukhuke o mea ‘funa (counter intelligence). E tahi a tena tauhaga ne galue i ei ai, koi a loa ko toe ave ki te ihi vaegao pulisimani tela ko latou kola e hukehule ne latou a mea ‘funa kae ko te vaega tenei e he ‘tii ki togiga pulisimni tela e ‘kehe loam o pulisimani ‘tuu kola e togiga, e tolu on tauga i te vaega tenei tela ko te CID.

I te mahina o Mee 1970, ne fai ei a tena kaaiga ki a Mee Fanoga i Tarawa, kae i te  mahina o Oketopa i te tauhaga loa tena, ko ia ko fakamahiki mai ki Funafuti o fakatoka mo te asimaiga a te te Pelenise ko Prince Charles ki Funafuti.

Ne fakamatala mai ne Otinielu me tenei eiloa a te taimi muamua ko fakatahi a fenua e valu o Elise i taimi kona ki he fenua e tahi. A kaumalaga mai i fenua e taki tinofa (40) e aofai i ei 10 tama’liki a’koga mo Faifeau mo olotou kaaiga mo takitaki o fenua kola ko Pelesitene o Fonopule mo olotou kaaiga. Te Faifeau i Nanumaga i te taimi nei ko Uale mo Lita kae ko te Pelesitene o te Fonopule Nanumaga ko Namoto Falesa. Ne fai a mafutaga a fenua i te Falekaupule o Funafuti tela ko te Lotokava tela e tu nei i ei a te Tausoa Lima i te vaitaimi nei.

(Ka toe faka’hoko atu a te tala tenei i te lomiga o vaiaho fou tela ko te Ahofa po 08 Mati 2018)

  1. ‘Malu Monise Tuivaka Laafai

Tena ‘Malu Monise Tuivaka Laafai ne fanau kae ola ake, akoga hoki i Nanumaga kae ko ona matua, Tuivaka mo Faitofi ne ‘to ki Nauru tela koi a ne suke ki te KGV and EBs mai i Nauru kae ne to a ia ki te akoga tenei i Bikenibeu i te 1973. I te 1976 ne ‘vae i ei a te Kolone o Kilipati mo Elise tena ne faka’hoko mai a tena akoga ki Notufoua Secondary School i te 1976 ki te 1979.

Ne kamata a tena olaga galue i te Maatua o Fusi i Funafuti nei. Ne kamata a ia e pela me se clerk o te Galuega Suketupe, siki aka ia e pela me se Ofisa Suketupe i te 1987 kae i te 1994 ne fakasopo aka a ia mo fai te Menetia Aoao o te Maatua o Fusi ke oko ki te 2010 tela ne fakataufai a ia i te Palota Lasi ki te zfalr Palamene ki nofoga e lua mai i te Fenua ko Nanumaga. Ne manuia a tena taumafaiga i konei tela ne fai a ia mo Hui ‘Malu o te fenua ko Nanumaga tela ne ‘tu i ei a laua mo te ‘Malu o Otinielu Tauteleimalae Tausi.

Ko Monise ne fai a tena kaaiga ki te tamafine Vaitupu ko Tutasi Auina I te masina o Fepuali 1987..

Ne fakafesili ne au a monise me he a tonu a te pogai ne manako ei a ia ke fano a ia ki te Fale Palamene. I pati a Monise me i te ia e fia fai ana tusaga ki te atiakeg o te olaga ‘lei o tino o te fenua Nanumaga. E aofia i mea konei, ko mes tau me’kai, mea tau eletise, me tau fesokotakiga, me tau olomalaga, mea tau faiika, mea tau vai, mea tau te ola ‘lei o tino, mea tau te ola filemuu mo te saogaleemuu, mo laisi mo falaoa mo nihi me akeea tau pisinisi mo nisi mea aka katoa kola e tau atu ki te olaga manuia, filemu kae saogaleemuu o tino Nanumaga e pela hoki mo tino i fenua o Tuvalu.

 

A Monise he tino tokotahi i te Kapineta kae koi a ko te Minisita o Fesokotakiga mo Oloolomalaga. Ko ia ko oti ne maua ana pepa ma’luga i akoga e pela mo tena tikulii muamua mai i te USP, kae ko tena Master Degree ne fai i he Akoga Maluga i Niusila. E tokotolu a la fanau, ko Eline, he faiakoga i Akoga Lasaga Muamua, ko Ionatana tenei e akoga faka-faifeau i Kanana Fou, Amelika Samoa, mo Tuivaka tenei fatoa oti ana akoga i Motufoua.

local 0 issue 17
‘Malu te tauavaga ko Monise mo Tutasi Tuivaka Laafai

FAKATOKAGA O TE FENUA NANUMAGA I FUNAFUTI

Penehuro Hauma i tena ofisa i te Akoga Lasaga Lua, Fetuvalu

(Faifeau Dr. Kitona Tausi)

A te fenua Nanumaga i Funafuti e fakatautau pela me kaati he 600+ a te fuainumela o ana tino, fakatahi mo tamaliki i lugai Funafuti nei. E pulepule a te fenua ne ofisa o te fenua kola e aofia i ei a te toeaina, tokolua toeaina, te failautuhi, te teutupe mo te pulemalae. A te toeaina ko Penehuro Hauma (tino mai i te Fale o Kalava) tela ko tai leva eiloa ne nohoaki ne ia a te tofiga takitaki tenei. Te Tokolua Toeaina ko te ko Peia Tefau (tino mai i te Fale o Mouhala), te Failautuhi ko Toomu Hauma (tino mai i te Fale o Kalava) kae ko te Teutupe ko Kataoatu Hauma (tino mai i te Fale o Kalava), te pulemalae ko Tapa Sione.

E iai a teFaiefau o te fenua tela ko au, Faifeau Dr. Kitiona Tausi. Ko tai leva eioa ne fai au mo Faifeau o te fenua, kaati ko katoa te 20+ tauhaga.

I te fenua Nanumaga, e iai a te Fakapotopotoga a Fafine Nanumaga tela e iai hoki eiloa a ona takitaki, tela i te vaitaimi nei ko Dorothy Penivao kae ko te Tokolua Takitaki ko Taofiga Molu. Te Failautuhi ko Moanisi Nauoko kae ko Marita Tuni te Teutupe.

E iai a te Vasega te Talafai tela ko te malohiga o te fenua, tela a tena takitaki ko Bob Setema kae e iai hoki ana ofisa.

E ui eiloa a te galuega ko fai, kae ko oti ne iku i te fenua me i tena Ahoa o te Apelila tela e pakuu ki te po 15 Apelila e fai eiloa ke fakataunu i te tauhaga nei 2015. Ko oti hoki ne iku i te fonotaga a te fenua me ka fai he lafoga mo te Apelila loa a te fenua i Funafuti nei tela he $25.00 kae ko hele tahi katoa a tino katoa mai i te pepe foliki ki te toeaina io me lomatua tafahili i te matua. E heki iai nei he fakatokaga mo te polokalame o te Aho o te Apelila.

local 0 issue 12
Tapa Sione i tena koga galue i te PWD

Te tokolua toeaina, Peia Tefau koi galo nei i tua i te Malaga a te kau faipehe a Vaiaku. Te Malaga a te kau faipehe a Vaiaku ne fanau ki Niusila o fakaahi ana pehe ki ekalesia a te EKT i kona i Niusila. E fakatautau pela ke foki mai a te malagai he taimi mai i mua nei, kae ko oti ne foki mai ki Suva kae e faka’tali na ki te malaga a he vaka ke oko atu ko au’mai i ei.

Te Fakapotopotoga a Fafine Nanumaga e takitaki I ei a te matua ko Dorothy Umu, kae ko tena Tokolua ko Taofiga Molu.

local 0 issue 13
Toomu Hauma mo Iunipa S. Teatu i te USP Centre
local 0 issue 14
Kataoatu Hauma i tena ofisa i te Pagike
local 0 issue 15
Dorothy Penivao te Takitaki o te Fakapotopotog a Fafine Nanumaga

TUVALU PM REFUTES AUT RESEARCH

THE Prime Minister of Tuvalu, Enele Sopoaga, says the recently-released University of Auckland research pointing to an increase in his country’s land mass is flawed. Enele Sopoaga told Fijian media at a press conference in Suva this afternoon that Tuvalu was not expanding and said the University of Auckland research released by New Zealand media two days ago was flawed and risky.
Mr Sopoaga rejected the research by the university’s coastal geomorphologists, Professor Paul S. Kench, Dr Murray R. Ford and Dr Susan D. Owen, which was largely based on 40 years worth of imagery of the Tuvaluan shoreline.
PM said the expansion of Tuvaluan shoreline did not equate to habitable land for the people of the ‘sinking’ country. Entitled ‘Patterns of island change and persistence offer alternate adaptation pathways for atoll nations’, the research paper was submitted to the university in July 2017 and approved on January 9, published online on February 9. “Results highlight a net increase in land area in Tuvalu of 73.5ha (2.9 per cent), despite sea-level rise, and land area increase in eight of nine atolls,” the research abstract explains. “Results challenge perceptions of island loss, showing islands are dynamic features that will persist as sites for habitation over the next century, presenting alternate opportunities for adaptation that embrace the heterogeneity of island types and their dynamics.” PM Sopoaga said the report and the release of its findings were “rather unfortunate”.
“As the leader of the Tuvalu, about which most of the report has paid most of its focus, I find it totally unfortunate and perhaps untimely in that the news item was never allowed responding or verifying by Tuvalu authorities,” the PM said. “It was simply put for public consumption without proper verification. I strongly feel this is irresponsible reporting and irresponsible disclosure of information which should have been properly verified.” The PM said the report should have been contextualised with features of climate change effects such as saltwater intrusion. Alluding to mischievous agenda, Mr Sopoaga said neither the researchers nor the University of Auckland had sourced the partnership of Tuvaluan scientists or government and he questioned why the scientists had not brought the research to light at COP23 in Germany last November. “We should have been given the chance so that our scientists, our experts on climate change and on the movement of atoll islands be given the opportunity to at least look at the report and comment,” Mr Sopoaga said. The Tuvaluan government will respond to the report and also upload an alternative viewpoint to the Talanoa Dialogue Portal, which was set up by UN Climate Change (UNFCCC) in late January.

From Lice Movono Fiji times

TULAGA O TE GALUEGA I TE AHO NEI, AHOFA PO 01 MATI 2018

(Faifeau Dr. Kitiona Tausi)

Mai I tua o te lua o aso talu te kamataga o te galuega ki te tukuifoga o te ahiga Faihouloto II, tenei a te tulaga ne oko ki ei a te galuega i te tafataeao o te aho tenei, Ahofa, 01 Mati 2018.

 

local 0 issue 8
Masini keli ko fai ana fakatokaga I te laukele

I te afiafi o te aho anafi i te tutonu ne kamata o galue ki ei a te masini keli tenei kae i te afiafi, ko iai ne pou ko oti ne tata ko ‘moe i lalo, kae i te taeao tenei, tenei te ata ko oko ki ei, ko oti katoa a pou kae ko galue o fakalaugatahi a te laukele.

Konei hoki a ihi galueg ne fai ne tamataene mo tamafine o te fenua kola ne ‘tu aka i te taeao nei i te 5.30am.Te fakatautauga a te kamuta, Tapa Sione ma kaati he 3-4 mahina e fai ei a te galuega, e mafai o vave atu kae ona la ko te tokoukega nei o tamataene mo tamafine o te fenua ko iai ne galuega a latou i te maaloo e pela hoki mo nihi fakapotopotoga. Ko latou kola koi haohao, e mafai loa ne latou o galue mot e fakatautauga i a latou kola e ga’lue ka mafai o fakatahi atu ki te galuega manafai ko oti malo’lo a galuega.

E ui i ei e he iloa ne tatou a mea’tupu me e mafai eiloa o palele a te galuega mai i mua o te 3-4 mahina.

local 0 issue 10
I te taeao o te aho nei, a tagata konei ko faka’tu he fale mo laku mai a kaakoo mai i te uaafu Te masini keli koi fai eiloa a tena tofaga i te fakavae

FAIHOULOTO II I FUNAFUTI KO TUKUIFO

(Faifeau Dr. Kitiona Tausi)

A te mafaufauga ke fai he ahiga fou mo fanau Nanumaga i Funafti nei, he mafaufauga ko tai leva ne mafaufaugina ona eiloa ko te ahiga tenei Faihouloto II ko foliki ki te ‘noho o tino Nanumaga i Funafuti nei. Te mea taaua i so se galuega ko oti ne fuafuagina, ko tupe ke hahala mo fai a te galuega. Ko oti hoki ne kamata a fanau Nanumaga i Funafuti nei o halahala tupe mo fai a te ahiga. I te tauhaga tenei ko teka atu nei, e pela eiloa ko tai toka a mo sene mo fai a te gauega i tulaga konei: Te Kaupule i Nanumaga ka fakatupe ne ia te he $200,000 mai i ana tupe maua mai i te fesoasoani o te maaloo, e $100.00 te fesoasoani o te Maaloo Lahi kae he $50,000 te fesoasoani a fanau Nanumaga i Funafuti nei.

Ne kamata i kona a te fenua o fili he komiti galue tela koi a ka taumata ki te fakatokaga o te galuega, i tena ata kae ke fakatautau hoki a te tupe tela ka fakamaumau ki ei a te galuega. Ne fili a te fanau ko Halo Tuavai mo fai a te takitaki o te komiti, te tagata ‘lomi ata ko Tafeola O. Tausi mo lua kamuta i ei kola ne fili ke tau’mata ki te galuega, Ne toka a fakatokaga a te komiti, ko oti ne talia a te ata o te ahga mo tena fakataugha-tupe tel ne kamata hoki loa o fai a ota mo mea kola e manakogina. I te vaitaimi nei, a kaakoo katoa kola e manakogina mo te galuega ko oti katoa ne oko mai kae fakatautau pela ke tali aka

local 0 issue 2.jpgAhiga Faihouloto II i te aho mai i mua koituai o tukuifo.

mai i tai i te uaafu i te aho nei.

Tena la, ko te Aholua po 27 Fepuali 2018, ne iku i te fenua ke kamata a te galuega ki te tukuifoga o te ahiga tenei, Faihouloto II. I te taeao ‘malu tena i te itula e 5.00am,ne fai he lotu fakapitoa a fanau Nanumaga i loto loa i te ahiga, kae ne takitaki a te lotu ne te Faifeau o te fenua tela ko au, Faifeau Dr. Kitiona Tausi.

Mai i tua o te lotu, ne kamata i ei a te galuega ki te tapalega o fale fakamalumalu i te feitu ki te faletapu o te Eakelsia i Fa’kai Fou kae tela e ‘piki ki te ahiga kae e tahi i te ihi feitu o te ahiga kae e tu fakatea mo te ahiga.

Faihoulto II ne fakaulufale i te tauhaga 1986, ko tona uig ko tai katoa aka loa a tena 32 tauhaga, tela ko tai leva eiloa. I te kamatag o faite i te fakaotiga o te 1985, ne tai lahi loa a te  galueg ne fai ki te avakaga o te fatu mai i tai loa i kona. Ko te ata o te Faihouloto II ne fakatokagina ne Otinielu Tausi kae ko te kamuta ko Taliu Taliu. Ko toeaina o te fakapotopotoga a Nanumaga i Funafuti i te vaitaimi tena, ko tokouke ko oti ne malo’lo atu kae koi ‘toe mai nei ko Vaisameni Lameko. Ko tamataene kola ne fepaki mo latou a te galuega i te vaitaimi na, ko latou nei ko liu toeina i te taimi nei, kae ko te taulahiga o tamataene konei ko fepaki mo te galuega, koi  fo’liki ki loa i aho kona.

local 0 issue 3.jpgTamataene ko ofa ki lalo a te fakamalumalu I te feitu ki te Mainaga Fou
local 0 issue 4.jpgAhiga Faihouloto II i loto i te ‘kano fale.

E fai a te galuega ne tamataene kae ko tamafine e tu’tuu atu o taumata ki faiva a tamaaene kae ko te taimi nei ki tai taeao eiloa fatoa tea te 6.00am i te vaveao. Ko toeaina hoki mo loma’tua e taka’tu’tu eiloa o fakatalitali kit e tii ke oko atu, kae ko fafine o kaaiga ko holoholo atu mo telee mo fai te tii i te taeao tena.

Ne fakamanava o fai a te tii, oti ko te mea loa ko latou kola e ga’lue i te maaloo mo nihi o fakapotopotoga, ko tumuli atu ki galuega kae ko latou kola e haohao, ne fakahoko loa a te galuega a latou.

local 0 issue 5.jpgKo Laupane T. Tausi tena e fano mo tena tifa ko pi maligiligi loa i mea’kai kae ko he iloa atu me ko iai hena galuega ne fai i te taeao tena me ikai.

E haga tagata o fai a te galuega, kae ko fafaine e haga hoki o fakatoka a mo mea’kai mo fagai a te kau ga’lue.

local 0 issue 6.jpgKo kamta tamatene o ‘tala a laukaapa i te tuafale
local 0 issue 7.jpgKo kamata o ‘tala a te taualuga

 

TALOFA FANAU SALALAU A NANUMAGA KI TALA O HAAPAI

local 0 issue 1
Te kaupapa mo te ‘gie i loto i te Namo o Haapai I Nanumaga

TALA O HAAPAI

Lomiga 01/2018

(Faifeau Dr. Kitiona Tausi)

Ko fai au mo sui o te KMT News o avatu a fakatalofaga ki fanau salalau a Nanumaga, faitalia me e tehea a te koga e noho ei koe, kae e he puli koe i loto mo agaga o otou kaaiga kae maise tino Nanumaga katoa.

Te ‘malu o fanau salalau a Nanumaga i te avanoaga tenei. E vikia kae tavaea ne tatou a te alofa o te Atua ona ko ana fakatokaga mo tatou. Ko fakatalofa atu au ki fanau salalau a Nanumaga i so se koga o te lalolagi kae tela ko mafai o faitau ki te tuhitala tenei ‘Tala o Haapai’. A te tuhitala tenei he vaega e tahi o fakatokaga a te Kamupane ko te KMT Corporation kae e mai i lalo o tena tuhitala tela e fakaigoa ki te KMT News.

A mea konei ki tala he vaega taaua o atiakega i so se atufenua io me o fenua. A tala e ave i loto o tuhitala, o niusipepa, i letio kae nei i te initaneti. A mea konei ne mea faigaluega e hokohoko  ei a tala, ona ko tala ko me taaua kae e avatu ne latou a pokotiaga ki luga i tino, fenua, fakapotopotoga, te maaloo, te ekalesia. Ko tala konei ko latou kola e atiake ne latou a te olaga ‘noho ‘lei o tino. E tonu a tala e atiake ne ia a te olaga manuia i luga i fenua mo atufenua, kae e mafai hoki o faka’tupu ne ia ne fakalavelave e uke ki, e fakamahei ne ia a vaa o tino, kae e ofa hoki ne ia a galuega atiake a fenua.

KMT staffTino ga’lue o te KMT News: Mai i tua: Minime Kitiseni, Kitiona Tausi
Mai I mua: Sauiluma K. Tausi, Afasene Iosefa

E he tenei la te fakamoemoega o te tuhitala tenei ‘Tala o Haapai’. Te fakamoemoega tonu o tala o Haapai ke fakafiafia ne ia a tino Nanumaga salalau ke avatu ne ia ki tino Nanumaga a tala o ana tino mo olotou galueluega mo olotou atiakega kae ke mafai hoki o iai he avanoaga e fai manatu i ei a latou ki mataupu kola e aogaa kae taaua e atiake i ei a te olaga manuia o fanau Nanumaga salalau kae maise ko latou kola i luga i te fenua tonu.

Te mea taaua loa i tala i loto i tuhitala aveave, e penei hoki i letio, te initaneti, me he avanoaga mo latou kola e he ma’lohi a olotou lei, latou kola e fia fai a olotou manatu mo mafaufauga ki tulaga o te olaga, kae ko he mafai ona ia ko tulaga ko oko a latou ki ei, e ma’haki io me e noho i tulaga ma’lalo i loto i fakapotopotoga.

‘Tala o Haapai, he moemitiga o aku tootino eiloa ke mafai o iai he tuhitala penei mo fanau Nanumaga tela a tona taaua ke mafai o iloa ne tino Nanumaga salalau a mea ‘tupu i luga i te fenua tonu, a mea ‘tupu ki tino Nanumaga, gahuehuega o tino Nanumag kae maise ko atiakega a te fenua. Tela la, a te tuhitala tenei e fakatoka atu ne au mai i lalo o taku tuhitala ko te KMT News. E fakatautau pela ko Ahofa katoa ka ‘lomi i ei a te tuhitala tenei. I te vaitaimi nei, e mafai o maua ne koe a te ‘Tala o Haapai’ i otou Facebook mo otou meli, ke oko ki te po 22 Mati tela ka ‘togi i ei, e $2.00 i te kopi tela e ‘lomi kae e $50.00 I te tauhagai te website. Ka toe fakailoa atu a nihi o fakatokaga.

TUVALU IS READY TO HOST 2 IMPORTANT MEETINGS

3 issue performence
Nui community on the capital performing to the Kiribati delegation who came towards the end of last year to negotiate for a new air link. Te kau Nui i te laumua fakafia te kaumalaga a Kilipati kola ne au’mai i te fakaotiga o te tausaga ko teka o fesokotaki i mea tau alaga-vakalele.

(Rev Dr. Kitiona Tausi)

The Prime Minister of Tuvalu is looking forward to Tuvalu’s hosting of two important meetings, one to be held this year and the other one to be held next year. He said Tuvalu will be well-prepared for these meetings. The first meeting will be the meeting of Polynesian Leaders which will take place in the last week of June 2018 and the second meeting, the Pacific Forum of Leaders Meeting is expected to be held sometimes in September 2019. Hon Sopoaga said although Tuvalu is a very small country, he is quite confident that Tuvalu can do it. “There are a lot of preparations to be done and “I can see that we are on track”, said the Prime Minister.

Apart from the requirement for accommodations, works on the Queen Elizabeth II Park are progressing well as well as the construction of 9 bungalows at the Park. Tuvalu is financing all these works and hopefully some assistance could be forthcoming from our friends like the Republic of China on Taiwan, New Zealand, Australia and perhaps, Turkey and Japan and there may be others,” said the Prime Minister.

The Prime Minister also confirmed that among the agenda of the Polynesia Leaders Meeting will be issues on health security, energy, marine resources and the issue of protecting our land from foreign. One very important issue to be discussed is the impacts of climate change on small islands lika Tuvalu.

During this Polynesian Leaders’ Meeting, Hon Sopoaga said “I will seek the support of these Polynesian countries in the case of Tuvalu overstayers in New Zealand to have these overstayers processed their immigration papers and to be allowed to permanently reside in New Zealand”.

With the Forum of Leaders Meeting, the Prime Minister, Hon Sopoaga said ‘it is an opportunity for some Tuvaluans to learn and experience such high level meeting like this”. He said that the Forum Secretariat has agreed to finance four government officials to go to Suva, Fiji to be trained on how to organize meetings, how to attend to participants’ requirement, how to prepare papers for the meeting and also checking on participants’ accommodations, and issues relating to security.

He confirmed that these selected officers will also attend this year’s Forum of Leaders Meeting in Nauru to observe and experience the conduct of the meeting.

 

TUVALU KO TOKA O FAKAAFE FONOTAGA TAAUA E LUA

(Faifeau Dr. Kitiona Tausi)

Te Ulu o te Maaloo o Niusila e fakamoemoe ki te fakaafega ne Tuvalu a fonotaga taaua e lua, e tasi ke fai I te tausaga nei kae ko te sua fonotaga ke fai I te sua tausaga I ana pati me ka toka ‘lei Tuvalu mo fonotaga konei. A te fonotaga muamua ko te Fonotaga a Ulu o Maaloo o Fenua Polenesia tela ka fai I te vaiaso fakaoti o Iuni kae ko te fonotaga a Ulu o Maaloo o Fenua o te Pasefia e fakatautaubpela ke fai I se taimi I a Setema i te sua tausaga 2019. I pati a Enele, “me e ui eiloa a Tuvalu se fenua foliki a ia e talitonu me e mafai eiloa ne Tuvalu o fai”. E uke a fakatokga e manakogina ke fai, kae e gasolosolo ‘lei eiloa

 

“I tafa manakoga mo ‘koga ‘nofo, a galuega i te Queen Elizabethr II Park e oloolo ‘lei eiloa e pela foki mo te faka’tuuga o fale ‘nofo e 9 i loto i ei. A galuega katoa konei e ‘togi ne Tuvalu mo te fakamoemoega me ka isi ne fesoasoani e maua mai mai i o’tou taugasoa i tua e pela mo Niusila mo Ausitalia, Taiwan, kaati foki a Tuerkey mo Tiapani kae kaati foki mo nisi fenua aka, i pati a te Ulu o te Maaloo

PM PRESENTS GIFTS TO TWO PACIFIC LEADERS

As a normal gesture when attending special important functions overseas, the Prime Minister, Hon Enele Sosene Sopoaga presented gifts of Tuvalu handicrafts to two Pacific leaders whom he visited recently. When he was in Nauru, he presentes gifts of a Tuvalu decorated mat and other smaller items to President Baron Waqa. While in New Zealand he also presented gifts of a mini Tuvalu village and other smaller handicraft items.

3 issue gift1.jpgThe Prime Minister of Tuvalu, Hon Enele Sosene Sopoaga and the President of Nauru, Hon Baron Waqa holding the gift of a decorated mat from Tuvalu. The photo was taken in Nauru by Penivao Penete.
Te Ulu o te Maaloo, Enele Sosene Sopoaga mo te Peleistene o Nauru, Tena ‘Malu Baron Waqa e puke fakatasi ne laua te mekei mai i Tuvalu. Te ata ne pei i Nauru ne Penivao Penete.
3 issue gift2.jpgNZ’s Prime Minister, Ms Jacinda Artern and Tuvalu’s Prime Minister, Enele Sosene Sopoaga holding tohether the gift of a mini Tuvalu village in Wellington, New Zealand.
Te Ulu o te Maaloo o Nusila, Tena ‘Malu Jacind Artern mo te Ulu o te Maaloo o Tuvalu, Tena ‘Malu Enele Sosene Sopoaga e puke fakatasi ne laua a te meaalofa tela se fa’kai Tuvalu foliki.