BUNGALOWS NAMED BY ISLAND COMMUNITIES

(Rev Dr. Kitiona Tausi)
Government has given the opportunity for island communities to name the bungalows.
During yesterday’s dedication of the bungalows, the Assistant Secretary in the Ministry of Public Utilities and Industries, Mrs Siemai N. Apinelu announced the names of the bungalows according to the names submitted by island communities here on the capital, and as follow:
Nanumea: “Tefolaha Tou Hoa”
Nanumaga: “Vai o Toa”
Niutao: Te Kaufa ,
Nui: “Terikiai”,
Vaitupu: “Tofaga”,
Nukufetau: “Fou o Toa,
Funafuti: “Malefatuga Malae o Toa”,
Nukulaelae: “Telupe o Laeva”.

june 31
Four of the nine bungalows

Leave a Reply